Forum Anasayfası Forum Anasayfası --> KPSS --> KPSS ÖĞRETMENLİK --> KPSS DERS NOTLARI
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar
  SSS SSS  Forumu Ara   Kayıt Ol Kayıt Ol  Giriş Giriş

program geliştirme

 Yanıt Yaz Yanıt Yaz
Yazar
Mesaj
  Konu Arama Konu Arama  Konu Seçenekleri Konu Seçenekleri
mustafasahin Açılır Kutu Gör
Yönetici
Yönetici
Simge

Kayıt Tarihi: 06.Eylül.2008
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 249
  Alıntı mustafasahin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: program geliştirme
    Gönderim Zamanı: 15.Aralık.2008 Saat 21:50

     E. EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME MODELLERİ

 

     Program geliştirmede yurtdışında en yaygın olan modeller; Taba, Tyler, Rasyonel Planlama (Teknokratik Model), Wulf ve Schave’nin sistem yaklaşımını esas alan modeli, Skillbeck’in Durumsal ve Stenhause’un Süreç Yaklaşımı modelleridir.

 

     Türkiye’de öne çıkan program geliştirme modelleri ise; MEB. Program Geliştirme Modeli ve Demirel Modeli’dir.

 

     Sözü edilen program geliştirme modellerini kısaca tanıyalım:

 

     1. Taba Modeli

 

     Taba modelinde “tümevarım” yaklaşımı benimsenmekte ve sekiz aşamada program geliştirme çalışmalarının yapılması önerilmektedir:

 

İHTİYAÇLARIN BELİRLENMESİ

AMAÇLARIN BELİRLENMESİ

 

İÇERİĞİN SEÇİMİ

İÇERİĞİN DÜZENLENMESİ

ÖĞRENME YAŞANTILARININ SEÇİMİ

ÖĞRENME ETKİNLİKLERİNİN DÜZENLENMESİ

NEYİN NASIL DEĞERLENDİRİLECEĞİNİN BELİRLENMESİ

PROGRAM ÖGELERİNİN SIRASI VE İLİŞKİLERİN KONTROLÜ

 

 

 

 

 

 

 

     2. Tyler Modeli

 

     Tyler modeli, rasyonel model olarak ta bilinmekte ve program geliştirme çabalarını daha kapsamlı olarak ele almaktadır. Tyler modelinde “tümdengelim” yaklaşımı izlenmektedir.

 

     Tyler modeline göre program geliştirme aşamaları şöyledir:

 

 

 

Kaynak

Birey

Kaynak

Toplum

Kaynak

Konu Alanı

OLASI GENEL AMAÇLAR

Süzgeç

Eğitim Felsefesi

Süzgeç

Öğrenme Psikolojisi

KESİNLEŞMİŞ ÖĞRETİM AMAÇLARI

ÖĞRENME YAŞANTILARININ SEÇİMİ

ÖĞRENME YAŞANTILARININ DÜZENLENMESİ

ÖĞRENME YAŞANTILARININ YÖNLENDİRİLMESİ

ÖĞRENME YAŞANTILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

     3. Rasyonel Planlama Modeli / Teknokratik Model (Taba – Tyler)

 

     Bu model Taba ve Tyler modellerinin ortak yönlerini ele alarak geliştirilen bir modeldir. Teknokratik Model olarak ta bilinen bu model daha çok “Yeniden Yapılandırmacılık” felsefesi görüşünün etkisi altındadır. İngiliz eğitim sisteminde ağırlıklıdır.

 

     Bu modelin akış çizelgesi şöyledir:

 

 

İHTİYAÇLARI BELİRLE

BAŞLA

GENEL AMAÇLARI BELİRLE

AMAÇLARI BELİRLE

İÇERİĞİ SEÇ

İÇERİĞİ DÜZENLE

ÖĞRENME YAŞANTILARINI BELİRLE

ÖĞRENME YAŞANTILARINI DÜZENLE

DEĞERLENDİRME YAP

SONUÇ

YETERLİ Mİ?

AYRINTILI İŞLEMLERİ FORMÜLE ET

İŞLEMİ TEKRAR BELİRLE

BİTİR

EVET

HAYIR

 

 

     4. Sistem Yaklaşımı Modeli (Wulf ve Schave)

 

     Sistem yaklaşımı esas alınarak Wulf ve Schave tarafından geliştirilen program geliştirme modeli, “öğretmenler de program geliştirebilir” temel sayıtlısına dayanmakta ve grup etkileşiminin eğitimdeki gelişmeleri olumlu yönde etkileyeceği görüşünü esas almaktadır.  

 

     Model, aşağıda görüldüğü gibi üç aşamada ele alınmaktadır:

 

     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  AŞAMA                                                       İŞLEM

     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

     1. Problemin Tanımı  --------→         ▪ Amacın Belirlenmesi

                                                                ▪ Komisyon Üyelerinin Seçimi

 

     2. Gelişme  --------------------→         ▪ İçeriğin Seçimi

                                                                ▪ Öğrenciye Dönük Amaçların Yazılması

                                                                ▪ Amaçların Davranışa Dönüştürülmesi

                                                                ▪ Uygun Ders Planlarının Yazılması

                                                                ▪ Öğretim Materyallerinin Geliştirilmesi

                                                                ▪ Öğrenme Ortamının Desenlenmesi

 

     3. Değerlendirme -------------→         ▪ Sonuçların Değerlendirilmesi

                                                                 ▪ Sürekli Dönüt Sağlanması

 

 

     5. Durumsal / Yenilikçi Model (Skilbeck)

 

     Skilbeck tarafından geliştirilen ve okul merkezli program geliştirme anlayışına ağırlık veren Durumsal Model hümanist felsefenin etkisi altındadır. İngiliz eğitim sisteminde ağırlıklıdır.

 

     Durumsal Modele göre program geliştirmede izlenen sıra şöyledir:

 

DURUM ÇÖZÜMLEMESİ

AMAÇLAR

ÖĞRENME-ÖĞRETME

PROGRAMI DESENLEME

PROGRAMI UYGULAMA

DEĞERLENDİRME

      6. Süreç Yaklaşımı Modeli (Stenhouse)

 

     Stenhouse tarafından ortaya konan ve daha çok “öğretmenlerin ders planı yapmalarındaki yaklaşımlardan esinlenerek geliştirilen” süreç yaklaşımı modeli ilerlemecilik felsefi görüşünün etkisi altındadır.

     Bu modele göre program geliştirmede izlenen sıra şöyledir:

İÇERİK - BAĞLAM

ÖĞRENME DURUMLARI

GENEL AMAÇLAR

DEĞERLENDİRME

 

     → Bugüne kadar üniversitelerimizde benimsenen program geliştirme modeli, ortak yönleri çok fazla olan Taba – Tyler yaklaşımında odaklanmaktadır.  

 

    Türkiye’de öne çıkan program geliştirme modelleri; MEB. Program Geliştirme Modeli ve Demirel Modeli’dir. Bu iki modele göre program geliştirme aşamaları şöyledir:

 

     7. Milli Eğitim Bakanlığı Program Geliştirme Modeli

 

     1. İlgili birimlerin teklifi

     2. Program çerçevesinin belirlenmesi

     3. Amaç ve süreç kavramlarının tanımı

        

         * Programın başlığı, genel amaçları, formatı

         * Komisyon üyelerinin isimleri ve görevleri

         * Zaman çizelgesi

         * Komisyonca izlenecek yöntem ve ilkeler

 

     4. Ders alanı komisyonunun oluşturulması

     5. İhtiyaçların belirlenmesi

     6. Ana konu başlıklarının belirlenmesi

     7. Ders ve sınıf düzeylerine uygun hedeflerin belirlenmesi

     8. Öğretim stratejilerinin belirlenmesi

     9. Ünite planlarının geliştirilmesi

     10. Öğretim materyallerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi

     11. Taslak programın alanda test edilmesi

     12. Test sonuçlarına göre programda düzeltmelerin yapılması

     13. Programın ülke genelinde uygulanması

     14. Program türünün değerlendirilmesi (Genel değerlendirme)

     15. Yeni bir programın geliştirilmesi ya da programın yeniden gözden geçirilmesi.

 

 

 

     8. Demirel Modeli

 

     Demirel Modeli de Taba – Tyler modeline benzemekte ve program geliştirme aşamalarının aşağıdaki gibi olması önerilmektedir:

 

     1. Program geliştirme çalışmalarının planlanması

 

         * Karar – koordinasyon grubunun oluşturulması

         * Çalışma grubunun oluşturulması

         * Danışma grubunun oluşturulması

 

     2. İhtiyaç analizi ve değerlendirilmesi

  

         * Politik ve felsefi temellere uygunluk

         * Ülkenin uzak hedefleri ile tutarlı olma

 

     3. Program taslağının hazırlanması, hedeflerin belirlenmesi

     4. İçerik oluşturma ve hedef – içerik ilişkisinin kurulması

     5. Öğrenme ortamının düzenlenmesi

     6. Sonucun değerlendirilmesi (Alan testi)

     7. Değerlendirme sonuçlarına göre sisteme sürekli dönüt sağlanması

     8. Değerlendirme sonuçlarına göre düzeltilen programın uygulama kılavuzunu hazırlama  

         ve programın tanıtılması

     9. Programı ülke genelinde uygulama

 

     Demirel modelinde program geliştirme çalışmalarının sürekli, araştırma ve geliştirmeye açık bir süreç olduğu ön plana çıkarılmaktadır.

 

     F. PROGRAM GELİŞTİRME AŞAMALARI

 

     1. PROGRAM GELİŞTİRMENİN PLANLANMASI

 

     Program geliştirme çalışmaları bir komisyonca yürütülür. Bu çerçevede; karar – koordinasyon, çalışma ve danışma gruplarının bulunması yararlı olacaktır.

  

     a. Program Karar ve Koordinasyon Grubunun Oluşturulması

 

     Bu rubun temel işlevi;

 

     ▪ Hangi alanlarda program geliştirme çalışmalarının yapılacağına karar vermek,

 

     ▪ Ülkenin eğitim felsefesinin programlara yansıtılmasını sağlamak,

 

     ▪ Hazırlanan programları kabul ya da değiştirmede karar organı olarak görev yapmak,

 

     ▪ Program geliştirme çalışmalarında koordinasyonu sağlamak.

 

 

 

 

PROGRAM GELİŞTİRME AŞAMALARININ AKIŞ ŞEMASI

 

 

PROGRAM ÇALIŞMA GRUBUNUN OLUŞTURULMASI

İHTİYAÇ BELİRLEME

TOPLUM

BİREY

KONU ALANI

DOĞA

ADAY HEDEFLER

(BİLİŞSEL, DUYUŞSAL, PSİKOMOTOR)

SÜZGEÇ

EĞİTİM

 FELSEFESİ

SÜZGEÇ

EĞİTİM

 PSİKOLOJİSİ

SÜZGEÇ

EĞİTİM

SOSYOLOJİSİ

SÜZGEÇ

EĞİTİM EKONOMİSİ

KESİNLEŞMİŞ HEDEFLER

HEDEF-DAVRANIŞLARIN YAZILMASI

İÇERİĞİN SEÇİMİ VE DÜZENLENMESİ

EĞİTİM DURUMLARININ BELİRLENMESİ

EĞİTİM YAŞANTILARI

(ÖĞRETME – ÖĞRENME SÜRECİ)

DEĞERLENDİRME

 

   

     b. Program Çalışma Grubunun Oluşturulması

 

     Program çalışma grubu; programın hazırlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi aşamalarında sürekli görev yapacak bir komisyondur. Programın her aşamasından sorumludur.

 

     Program çalışma grubunda daimi üye olarak görev alması beklenenler şunlardır:

 

     ▪ Program geliştirme uzmanı

     ▪ Konu alanı uzmanı

     ▪ Ölçme ve değerlendirme uzmanı

     ▪ Konu alanı öğretmenleri.

 

     c. Program Danışma Grubunun Oluşturulması

 

     Programın her aşamasından sorumlu olarak çalışmasını yürütürken program çalışma grubuna zaman zaman ihtiyaca göre danışmanlık yapan eğitim uzmanları grubudur.

 

     Bu grupta yer alacak üyeler aşağıdaki kişilerden oluşmalıdır:

 

     ▪ Eğitim felsefecisi

     ▪ Eğitim psikoloğu

     ▪ Eğitim sosyoloğu

     ▪ Eğitim ekonomisti

     ▪ Eğitim denetçisi (Müfettiş)

     ▪ Okul yöneticisi

     ▪ Eğitim teknoloğu

     ▪ İletişim uzmanı

 

     Yukarıdaki uzmanlar grubuna ihtiyaca göre yeni üyeler eklenebilir.

 

 

basariakademi@hotmail.com
Yukarı Dön
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz

Forum Atla Forum İzinleri Açılır Kutu Gör

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.50 [Free Express Edition]
Copyright ©2001-2008 Web Wiz

Bu Sayfa 0,094 Saniyede Yüklendi.